ALL-INCLUSIVE.

9 augustus 2016

We hanteren sinds 2014 een All-inclusive model. Dit betekent dat alle investeerders in onze projecten ook investeren in onze organisatie. Zo kunnen wij ons netwerk van investeerders uitbreiden en de organisatie op professionele kracht kunnen houden. De verdeling is als volgt:

91% van de totale investering wordt besteed aan het specifiek gekozen kinderhulpproject. Dit is inclusief 10% projectmanagement. Hiermee worden de kwaliteit en de resultaten van het kinderhulpproject waarin wordt geïnvesteerd gemonitord.
9% van de investering betreft een investering in onze organisatie en netwerk om zo nóg meer kinderen nóg beter te kunnen helpen naar een zelfstandig en onafhankelijk bestaan.