PROJECTEN IN NEDERLAND.

Een nieuwe ‘markt’.

We hebben in 2015 onderzocht wat in Nederland kansarm is, en we hebben gekeken wat wij daarmee kunnen. Er is metĀ diverse partijen gesproken, en er zijnĀ een aantal workshops met stakeholders georganiseerd. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te richten op drop-outs: leerplichtige jongeren die zonder diploma van school dreigen te komen en daarmee een stuk minder kansen hebben om hun leven positief vorm te geven. Dit zijn er 40.000 op jaarbasis in Nederland en daar willen wij iets aan doen; het liefst in combinatie met impact investing. In 2015 hebben we een aantal projecten onderzocht maar nog geen definitieve keus gemaakt.

In 2016 gaan we selecteren.